O Stowarzyszeniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Świec i Zniczy zostało powołane uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 24 stycznia 2001 roku w Przysieku koło Torunia. Jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 4867.

Aktualności

Najnowsze wydarzenia z pracy Stowarzyszenia.

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia są reprezentantami środowiska producentów świec i zniczy oraz firm kooperujących z naszą branżą.