Zarząd

Prezes: Joanna Karpeta

Wiceprezes: Łukasz Kuchta

Skarbnik: Stefan Walędziak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Przemysław Gibowski

Zastępca: Paweł Plata

Sekretarz: Dobrosława Miller

Sekretarz Stowarzyszenia

Agnieszka Sznajder-Demków