O nas i naszym Stowarzyszeniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Świec i Zniczy zostało powołane uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 24 stycznia 2001 roku w Przysieku koło Torunia. Jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 4867. Członkowie Stowarzyszenia są reprezentantami środowiska producentów świec i zniczy oraz firm kooperujących z naszą branżą. Ideą powołania Stowarzyszenia jest rozwój i konsolidacja branży wyrobów parafinowych oraz obrona jej interesów.